/

Ing. Jiří Volf, MBA

Jednatel společnosti

Adresa

GRAVITECH s.r.o.

Sámova 5

62700 Brno

IČO : 26955130

DIČ : CZ26955130


Krajský soud v Brně

Spisová značka: C 48058

IČ : 26955130


tel.: +420 602 145 451

e-mail : jvolf@gravitech.cz

/
/

Ing. Jiří Měřínský

Manager

Výroba/provoz

GRAVITECH s.r.o.

Tovární

68201 Vyškov


tel.: +420 777 326 733

e-mail : jmerinsky@gravitech.cz

/
/

Obchodní zástupce

GRAVITECH s.r.o.

e-mail: gravitech@gravitech.cz

/

/ Popis technologie /

Přímá laserová gravura je jedním z moderních postupů, jak přenést digitální cestou obraz na flexotiskovou tiskovou formu (tiskařský válec – tzv. sleeve). U laserové gravury je mnohofázová výroba tradičních fotopolymerových desek nahrazena gravírováním neboli laserovým vypalováním, po němž následuje umytí sleevy vodou (které je požadováno pro čištění, nikoliv pro zpracování) a krátký cyklus sušení.

/ Technologie /

GRAVITECH s.r.o. pomocí laserového paprsku přímo gravíruje z datového souboru na tzv. tiskový sleev nebo do tiskové desky. Tímto postupem je přímá laserová gravura jedinou technologií, po které je tiskové medium přímo a ihned připraveno k tisku.

Eleastomer používaný k přímé laserové gravuře je předem stabilizován a laserová gravura vytváří pozitivní obraz, odstraněním nežádoucích ploch pomocí laserového paprsku. Při gravírování rotuje obráběný sleev na trnu ve stroji a laser odstraňuje vypalováním nežádoucí materiál. Tento je pak odsáván zařízením stroje z místa laserového obrábění.

Přímá laserová gravura přináší také velké výhody pro životní prostředí. U nás, stejně jako i jinde ve světě, věnují této problematice velkou pozornost, a legislativa nutí dodavatele přípravy tisku a tiskaře, aby nalézali metody zpracování, které jsou pro ekologii příznivější. Jako příklad uveďme, že používání fotopolymerové techniky vyžaduje denně spotřebu několika set litrů rozpouštědla, s nímž je nutné zacházet jako s nebezpečným odpadem. Toto u laserové gravury odpadá.

Přímá laserová gravura je jedinou metodou, která úplně vylučuje používání jak nebezpečných fotografických materiálů, tak i rozpouštědel a s nimi spojených likvidačních nákladů. Odpadem při laserové gravuře je totiž pouze bezpečný prášek nebo popílek. Ten se sbírá pomocí integrálního extrakčního (odsávacího) systému a je spalován nebo posílán na skládku. Po zpracování už následuje jen vodní clona sloužící k odstranění zbytkového prachu a krátký cyklus schnutí. Použitá voda je nezávadná a po filtraci se může přímo vypustit do kanalizace. Nevzniká tedy žádný druhotný odpad, který by se musel náročně likvidovat. Žádná část výrobku ani výrobního procesu není ekologicky závadná. Odpadem je nezávadný prach a voda.

Nespornou výhodou laserové gravury je také její vysoká produktivita, protože většina desek a sleevů je připravena k tisku za krátkou dobu. Kromě toho může činnost probíhat prakticky bez zásahů obsluhy, což umožňuje pracovat na velkých sleevech nebo deskách přes noc.
Sleev Sleev Sleev Sleev

GRAVITECH s.r.o.- Sleeves Laser Technology - http://www.gravitech.cz/